Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου 2013

Αύριο 3 Φεβρουαρίου γιορτάζουμε τη μνήμη του Αγίου Συμεών του Θεοδόχου...

Ο Άγιον Συμεών ο Θεοδόχος, πληροφορημένος από το Άγιο Πνεύμα ότι το βρέφος αυτό είναι ο Χριστός, τρέχει και παίρνει τον Ιησού στην αγκαλιά του. 

Τον κρατάει ευλαβικά και αφού καλά - καλά παρατήρησε το Νήπιο και δέχθηκε όλη την ιλαρότητα της Θείας Μορφής Του, ύψωσε το βλέμμα του επάνω και είπε ευχαριστώντας το Θεό: 

«Νυν απολύεις τον δούλον σου, Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη· ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου, ο ητοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις άποκάλυψιν εθνών και δόξαν λάου σου Ισραήλ». 

Τώρα, δηλαδή, πάρε την ψυχή μου Δέσποτα, σύμφωνα με το λόγο σου, ειρηνικά, διότι τα μάτια μου είδαν Αυτόν που θα φέρει τη Σωτηρία που ετοίμασες για όλους τους λαούς και θα είναι γι' αυτούς Φως, που θα αποκαλύψει τον Αληθινό Θεό και θα δοξάσει το λαό σου Ισραήλ.
 ΆΓΙΟΣ ΣΥΜΕΏΝ Ο ΘΕΟΔΟΧΟΣ
Αύριο 3 Φεβρουαρίου γιορτάζουμε τη μνήμη του Αγίου Συμεών του Θεοδόχου...

Ο Άγιον Συμεών ο Θεοδόχος, πληροφορημένος από το Άγιο Πνεύμα ότι το βρέφος αυτό είναι ο Χριστός, τρέχει και παίρνει τον Ιησού στην αγκαλιά του.

Τον κρατάει ευλαβικά και αφού καλά - καλά παρατήρησε το Νήπιο και δέχθηκε όλη την ιλαρότητα της Θείας Μορφής Του, ύψωσε το βλέμμα του επάνω και είπε ευχαριστώντας το Θεό:

«Νυν απολύεις τον δούλον σου, Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη· ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου, ο ητοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις άποκάλυψιν εθνών και δόξαν λάου σου Ισραήλ».

Τώρα, δηλαδή, πάρε την ψυχή μου Δέσποτα, σύμφωνα με το λόγο σου, ειρηνικά, διότι τα μάτια μου είδαν Αυτόν που θα φέρει τη Σωτηρία που ετοίμασες για όλους τους λαούς και θα είναι γι' αυτούς Φως, που θα αποκαλύψει τον Αληθινό Θεό και θα δοξάσει το λαό σου Ισραήλ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου