Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013


   Ο ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

ΚΕΡΙΑΕίναι χαρακτηριστικά τα λόγια του Αγίου Γρηγορίου του  Παλαμά: «Πάσα τελετή και παν επί μέρους στοιχείον αυτής, και το πλέον έτι φαινομενικώς μικρόν και ασήμαντον είναι σύμβολον και εγκρύπτει την υπέρ λόγον αλήθειαν, την οποίαν συμβολίζει, και ως εκ τούτου έχει δύναμιν και λόγους και σημασίαν». Ένα τέτοιο σύμβολο που αναφέρει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, είναι και το κερί ή η λαμπάδα.


Οι συμβολισμόι στο άναμμα των κεριών είναι:
α) Το προσφερόμενο κερί μας υπενθυμίζει την εσωτερική μας μεταμόρφωση την οποία πρέπει να επιδιώκουμε.
β) Το άναμμα του κεριού μας παρακινεί να ζητήσουμε από τον Θεο τη Χαρη του Αγίου Πνεύματος, και
γ) Η φλόγα του κεριού μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να γίνουμε φλογεροί ποιητές της πίστεώς μας, της αγάπης, της ειρήνης και της ανεξικακίας.

Το κερί όμως το συναντάμε και σε όλα τα  μυστήρια της Εκκλησίας και κάθε φορά με διαφορετικό συμβολισμό:
~ Στην Θεία Ευχαριστία, συμβολίζει το Φως του Χριστού που δια του Αγίου Ευαγγελίου λάμπει στις ψυχές μας.

~ Στο Άγιο Βάπτισμα, έχουμε την αναμμένη λαμπάδα που συμβολίζει ότι το νεοφώτιστο πρέπει να βλέπει τα καλά έργα και να Δοξάζει τον Θεο. «Ούτω λαμψάτω το φως  υμών έμπροσθεν των άνθρώπων, όπως ίδωσιν υμών τα καλά έργα και δοξάσουσιν τον Πατέρα υμών τον εν τοις ουρανοίς».

~ Στο Μυστήριο του Γάμου, το άναμμα των λευκών λαμπάδων συμβολίζει την αγνότητα των ψυχών των νεονύμφων.

~ Επίσης, το κερί το συναντάμε και στα μνημόσυνα, το οποίο συμβολίζει την παράκλησή μας υπέρ των κεκοιμημένων. Να τους αναπαύει ο Κυριος εν τόπω φωτεινώ.

Απ'όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι το άναμμα του κεριού δεν είναι απλώς μια τυπική, αλλά μια σπουδαία πράξη στην οποία πρέπει να δώσουμε το ενδιαφέρον που της αξίζει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου